معرفی شرکت دانش یاران روزآمد پارس

شرکت دانش یاران روزآمد پارس متشکل از نخبگان کشاورزی، اقدام به  برگزاری انواع کلاس‌های آموزشی کشاورزی با تمرکز بر ایجاد اشتغال و همچنین برگزاری انواع همایش‌ها و نمایشگاه‌ها در سطح استان همدان می‌نماید.